Safe Roads

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ

ਸੜਕ ਸੇਫਟੀ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਇਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹਨ।

 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਲੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ

 ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ